Con Hu

Con Hu

Con Hu.
1. Chạm khắc đầu tiên về loài vật này xuất hiện trên vách đá hang động Thời đồ đá cũ (Paleolithic). Tức 10,000 năm trước CN.
2. Nhìn vào mông hu, bạn có thể phân biệt chúng thuộc loại nào. Phân bố ở đâu.
3. Từ xa xưa, hình tượng con hươu đại diện cho những điều tốt đẹp, huyền bí.
-Gentleness
-Ability to move through life and obstacles with grace
-Being in touch with inner child, innocence
-Being sensitive and intuitive
-Vigilance, ability to change directions quickly
-Magical ability to regenerate, being in touch with life’s mysteries
(Theo www.spiritanimal.info.)
4. Vài dấu ấn lướt qua: House of Baratheon (GoT), “Patronus!” (Harry Poter)
Đi từ huyền thoại, ra đời sống, rồi trở lại thành huyền thoại 😀

Comments are closed.