CON CÁI

CON CÁI

CON CÁI.
(sưu tầm)
Mới đây nghe một người bạn bảo: con mình đẻ ra nhưng có đến 5 loại đấy . Hỏi loại gì, thì được giải thích 5 loại như sau: Con giời- con ta- con người ta- con ma- con quỉ!
Hỏi làm sao để xác định các loại con? thì được giải thích là lấy can chi con rồi so với can chi mẹ thì sẽ ra.
Hỏi tiếp, thế nào là con giời, thì được giải thích là nó ngang ngạnh, khó bảo, chẳng cần gì nhưng gì nó cũng được.
Con ta là đứa thương bố mẹ du dưỡng chăm sóc cha mẹ.
Con người ta thì sống cùng nhưng nhạt nhẽo không gần gũi
Con ma là đứa chỉ xăm xoi xin của bòn mót bố mẹ.
Con quỷ thì là đứa phá phách đủ đường, như la thứ tai họa của gia đình.
Ngẫm trong xã hội, quả có các lọai con cái thế thật.
Càng biết cành kinh!
16/5/2017

Comments are closed.