CHÚNG MÀY THAM QUÁ

CHÚNG MÀY THAM QUÁ

CHÚNG MÀY THAM QUÁ!
Tham quá chúng mày ạ! Phí gì cũng nên thu 1 lần. Ví dụ phí môi trường, phí đường bộ đã thu thông qua xăng dầu, vậy thì trừ phí đường cao tốc còn thu thêm là tham.
Phí mấy bài hát cũng vậy. Chúng mày đã thu qua nhà sản xuất đầu karaoke lại còn đòi thu thêm cơ sở kinh doanh hát karaoke. Chúng mày đã thu qua nhà đài lại còn đòi thu thêm người xem tivi; trong khi nhà đài phát còn tao chưa chắc đã coi vì tao khoái coi phim nước ngoài. Chúng mày đã thu tiền ca sĩ hát lại còn đòi thu quán cafe mở nhạc, mà quán tao mở nhạc của những thiên tài giao hưởng quá cố…
Chúng mày tham quá! Đụ má chúng mày!
Chúng mày vận dụng luật. Luật có cái chưa hoàn chỉnh. Luật nước nào tự vỗ ngực hoàn chỉnh?
Chúng mày nhằm vào kẻ hở của luật để làm ăn. Rồi tỏ vẻ như mình yêu âm nhạc, yêu nước.
Thực sự thì chúng mày làm ăn trên sự chưa hoàn thiện của pháp luật thay vì chúng mày góp ý để hoàn chỉnh luật nơi chúng mày sống. Loại như chúng mày đâu phải là nghệ sĩ, nhạc sĩ. Chúng mày là dân buôn kiếm lời trên sơ hở của pháp luật và của người khác!
Tại sao cái chúng mày nhiệt tình đi thu tiền? Nếu chúng mày không có lợi gì bỏ túi riêng nhiều hơn các nhạc sĩ khác thì chúng mày có nhiệt tình như vậy không?
Tao coi khinh cái bọn gọi là nhạc sĩ như chúng mày!

Comments are closed.