Chỉ còn một ngày nữa tờ lịch sẽ bước sang năm 2017

Chỉ còn một ngày nữa tờ lịch sẽ bước sang năm 2017

Chỉ còn một ngày nữa tờ lịch sẽ bước sang năm 2017, thời gian cứ vùn vụt trôi không dừng lại mà cũng chẳng chờ ai. Có nhiều chuyện buồn đã đến và để lại nỗi mất mát to lớn trong lòng nhưng bù lại ông trời đã cho mình được sống hạnh phúc bên cạnh các con từng giây từng phút đó là điều quý giá nhất. Năm nào cũng vậy tuy mình già và lười hơn nhưng đều cố gắng đưa các con đi trượt tuyết. Dù trượt dưới cái lạnh âm mấy độ nhưng vẫn sung sức chụp đủ kiểu hình. Nhìn vậy thôi nhưng để leo lên độ cao trên đỉnh núi như vậy không phải dễ nha. Hello Black mountain….!

Comments are closed.