Cầu nguyện bình an cho tất cả bạn bè

Cầu nguyện bình an cho tất cả bạn bè

Cầu nguyện bình an cho tất cả bạn bè, người thân, và tất cả những ai đang khốn khó!
Cầu nguyện cho người dân Việt Nam cũng như các dân tộc đói nghèo khác được ấm no hạnh phúc!
Vẫn biết loài người vô minh xứng đáng nhận sự trừng phạt vì đã hủy diệt muôn loài, hủy diệt thiên nhiên, nhưng cầu nguyện cho sự trừng phạt sẽ diễn ra nhanh chóng đến mức không ai kịp cảm nhận khổ đau chia lìa!
Cầu xin Thượng Đế và các đấng bề trên lắng nghe lời nguyện cầu của con.

Comments are closed.