Các trường học cho rằng các học sinh đi học măjt đồng phục sẽ làm đẹp hơn trong trường

Các trường học cho rằng các học sinh đi học măjt đồng phục sẽ làm đẹp hơn trong trường

Khoảng một nửa số trường học trên khắp đất nước có chính sách về trang phục. Một trang phục xác định những gì quần áo không thể mang đến trường học. Một chính sách thống nhất của nhà trường xác định quần áo phải được mang đến trường học. Quy định về quần áo hạn chế lựa chọn quần áo trong khi 

Đồng phục xác định lựa chọn quần áo. Các trường học cho rằng khi học sinh đi học đồng phục, nó sẽ cải thiện kỷ luật và dẫn đến thành tích học tập. Hội Đồng Giáo Xứ Bossier ở Louisiana ban hành một chính sách đồng nhất vào năm 2001 để tăng điểm kiểm tra và giảm các vấn đề kỷ luật. Tuy nhiên, các chính sách bắt buộc đó quyết định học sinh nào có thể hoặc không thể mang đến trường học, đã dẫn đến những vụ kiện vi phạm về ngôn từ tự do . Học sinh cáo buộc các chính sách như vậy là vi hiến, vì chúng hạn chế quyền tự do ngôn luận của họ.

Comments are closed.