Các bạn nghĩ sao với câu ” không mày đố thầy dạy ai “

Các bạn nghĩ sao với câu ” không mày đố thầy dạy ai “

Các bạn nghĩ sao với câu ” không mày đố thầy dạy ai ” ?
Nếu tất cả chúng ta đều lựa chọn cách giáo dục con cái tại nhà và không cần lên tiếng phản đối gì cả.
Chỉ đơn giản chúng ta kg chấp nhận nền giáo dục này thì chúng ta tự giáo dục con mình theo cách mình muốn.

Comments are closed.