Bây giờ nhìn lại thấy tiếc sao hồi xưa không có thêm 1 chút đỉnh kinh tế để cho con học thêm 1 số môn như tuồng

Bây giờ nhìn lại thấy tiếc sao hồi xưa không có thêm 1 chút đỉnh kinh tế để cho con học thêm 1 số môn như tuồng

Bây giờ nhìn lại thấy tiếc sao hồi xưa không có thêm 1 chút đỉnh kinh tế để cho con học thêm 1 số môn như tuồng, chèo , ca kịch , xẩm mà giờ mới thực sự cần.
Về sau Yến, Tiến có con mình chắc rằng sẽ chăm cho chúng nó từ hồi bé xíu và học thêm tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống.
Đúng là xây nhà phải xây từ móng.

Comments are closed.