Bảo seo phi cùng nhau nhiều một ít mà k chịu

Bảo seo phi cùng nhau nhiều một ít mà k chịu

Bảo seo phi cùng nhau nhiều một ít mà k chịu.
Bà có biết khó khăn lắm tôi mới tìm thấy hình dáng bà trong dt tôi k?
Sinh nhật bà bên gđ, xong bà bỏ tôi ở đây nhá.
Còn tôi muốn nói gì thì bà cũng biết rồi đấy, giờ không nói ở đây nữa.
See Translation

One thought on “Bảo seo phi cùng nhau nhiều một ít mà k chịu

Comments are closed.

Comments are closed.