BÁO CÁO SƠ BỘ ĐỢT 1 TẶNG THỊT LỢN CHO HỌC SINH VÙNG CAO

BÁO CÁO SƠ BỘ ĐỢT 1 TẶNG THỊT LỢN CHO HỌC SINH VÙNG CAO

BÁO CÁO SƠ BỘ ĐỢT 1 TẶNG THỊT LỢN CHO HỌC SINH VÙNG CAO
A- Trong đợt tặng thịt lợn cho các trường vùng cao đầu tiên, Cơm Có Thịt:
– Tặng các trường tại Bát Xát (Lào Cai): 82 lợn – 8746 kg
– Tặng các trường tại Tuần Giáo (Điện Biên): 82 lợn -10.316
Như vậy đã tặng 19 tấn lợn hơi trong đợt này.
Tại Bát Xát số tiền chi ra để mua lợn là 192,412,000 đ (giá 22ngàn/kg mua từ người địa phương)
Số tiền mua lợn và chở lên Tuần Giáo là 288,848,000 đ (Giá 28 ng/kg nhận ở Tuần Giáo)
Tổng cộng: 481,260,000 đ
B- Từ ngày 30.4.2016 đến hôm nay 8.5.2016 Cơm Có Thịt đã nhận được khoảng 560 triệu đồng tiền ủng hộ tặng thịt trong tổng số 673 triệu đồng ủng hộ gửi đến (làm tròn). Như vậy sau đợt 1 số dư còn là 80 triệu đồng (làm tròn).
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ tặng thịt lợn cho học sinh vùng cao để Quỹ tiến hành một đợt tặng lợn nữa trong những ngày tới.
Chân thành cám ơn các bạn!
Chi tiết sao kê các khoản ủng hộ gửi đến quỹ giai đoạn 30.4 đến 8.5.2017 các bạn có thể xem dưới stt này và stt sau (vì danh sách dài phải tách làm hai phần), hoặc xem trong mục Donation của www.tnvc.vn

Đến PayPal donation@comcothit.vn
May 7, 2017 Payment from bose and vintage hifi
Completed
$50.00 AUD
May 7, 2017 Payment from Trang Nguyen
Completed
$22.00 USD
May 7, 2017 Payment from DANG TRAN KHANH
Completed
$33.07 USD
May 5, 2017 Payment from Trang Ngo
Completed
$20.00 USD
May 5, 2017 Payment from Thu Ngo
Completed
€100.00 EUR
May 4, 2017 Payment from CHINH DO
Completed
$10.00 USD
May 3, 2017 Payment from binh cong
Completed
$31.63 USD
May 3, 2017 Payment from QUY TRO NGHEO VUNG CAO
Completed
$6.83 USD
May 2, 2017 Payment from Thinh Vu
Completed
$40.00 USD
May 2, 2017 Payment from Trang Nguyen
Completed
$44.05 USD
May 2, 2017 Payment from TRI LE
Completed
$50.00 USD
May 2, 2017 Payment from Thi Mai Chi Nguyen
Completed
$21.08 USD
May 1, 2017 Payment from Thang Tran
Completed
$30.00 AUD
May 1, 2017 Payment from Nguyen Vu Phuong Lien
Completed
€20.00 EUR
May 1, 2017 Payment from Cong Bang Do
Completed
$21.99 USD
Apr 30, 2017 Payment from THY TRAN
Completed
€30.00 EUR
Apr 30, 2017 Payment from Nam Pham
Completed
$21.99 USD
Apr 30, 2017 Payment from Anh Nguyen
Completed
$5.00 USD
Apr 30, 2017 Payment from KHA NGUYEN
Completed
$5.00 USD
Apr 30, 2017 Payment from HA QUOC CUONG
Completed
$50.00 USD
Apr 30, 2017 Payment from Quan Le
Completed
$50.00 AUD
Apr 30, 2017 Payment from Quan Le
Completed
$0.50 AUD
Apr 30, 2017 Payment from Binh Luong
Completed
$100.00 USD
Apr 30, 2017 Payment from John Nguyen
Completed
$25.00 USD
Apr 30, 2017 Payment from Anh Truc Thai Nguyen
Completed
$100.00 AUD
Apr 30, 2017 Payment from Ngoc Nguyen Thinh Dong
Completed
$52.64 USD
Đến Tài khoản 0011004025430 Tran Dang Tuan Vietcombank
05/05/2017 J633 – 0034260 + 5,000,000 Sender:01355002.DD:050517.SHGD:10000598.BO:NGUYEN THI HOANG MAI.UNG HO COM CO THIT
05/05/2017 I898 – 0000049 + 200,000 LE THI MY HANH NT – A QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
05/05/2017 I898 – 0000048 + 200,000 LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
04/05/2017 ZZ01 – 0003968 + 300,000 Sender:79307006.DD:040517.SHGD:10000191.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
03/05/2017 VNCK – 0114709 + 1,000,000 IBVCB.0305171020744002.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit
30/04/2017 JN03 – 0688098 + 200,000 PT..HOANG THI XUAN.20170430.073704.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
Đến tài khoản QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137 VIETCOMBANK
04/05/2017 ZZ61 – 0006998 3,000,000.00 Sender:01201001.DD:040517.SHGD:10005141.BO:HOANG ANH.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 ZZ61 – 0006647 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:040517.SHGD:10005394.BO:NGUYEN THU HUONG.995217050404114 TANG THIT
04/05/2017 ZZ61 – 0005506 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:040517.SHGD:10003809.BO:DUONG DINH HAI.995217050403105 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
04/05/2017 ZZ61 – 0004785 500,000.00 Sender:79310001.DD:040517.SHGD:10005373.BO:LE THI BINH THIN.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 ZZ61 – 0003722 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:040517.SHGD:10001717.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 ZZ61 – 0003576 200,000.00 Sender:79310001.DD:040517.SHGD:10002768.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT THANG 5
04/05/2017 ZZ61 – 0003010 500,000.00 Sender:01202001.DD:040517.SHGD:10000476.BO:NGUYEN THI THANH DUNG.995217050400523 TANG TH IT CHO HS
04/05/2017 ZZ01 – 0004916 500,000.00 Sender:01202001.DD:040517.SHGD:10003492.BO:NGUYEN THI HOAI THU.995217050452155 NGUYEN TH I HONG NGA BAN KE HOACH BIDV TANG THIT CHO HOC SINH
04/05/2017 ZZ01 – 0004085 2,800,000.00 Sender:01202001.DD:040517.SHGD:10002092.BO:NGUYEN THI HOAI THU.995217050451367 TO CONG D OAN BAN KE HOACH BIDV TANG THIT CHO HOC SINH
04/05/2017 XJ42 – 0006720 2,000,000.00 IBPS/SE:79307001.DD:040517.SH:10002494.BO:NGUYEN DINH ANH MY.IBTIEN THIT HEO CUA OLIVER NG UYEN
04/05/2017 XC92 – 0000052 140,000,000.00 ct tam ung 50% gia tri hd mua thit heo voi ct cp tp an toan tam thanh theo hd ky ngay 04/0 5/2017
04/05/2017 VNVT – 0944837 100,000.00 VCBVT.841633989658.CT tu 0011004080570.NGUYEN QUOC DAT sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170504219606483.VNVT20170504944837.tang thit
04/05/2017 VNMB – 0816966 255,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170504816966. FGC tang thit
04/05/2017 VNCK – 0332596 1,000,000.00 IBVCB.0405171026992001.tang thit cho hoc sinh
04/05/2017 VNCK – 0332504 200,000.00 IBVCB.0405170332356002.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 VNCK – 0328842 200,000.00 IBVCB.0405170142034002.TANG THIT CHO HOC SINH
04/05/2017 VNCK – 0326985 200,000.00 IBVCB.0405170227810001.THIT LON
04/05/2017 VNCK – 0323972 5,000,000.00 IBVCB.0405170838986001.Tang thit
04/05/2017 VNCK – 0322119 500,000.00 IBVCB.0405170464203001.TANG THIT
04/05/2017 VNCK – 0321353 300,000.00 IBVCB.0405170823559003.Chuc cac em hoc gioi
04/05/2017 VNCK – 0318612 200,000.00 IBVCB.0405170463499001.KM ung ho Com co thit
04/05/2017 VNCK – 0318470 500,000.00 IBVCB.0405170924171001.Hoang Long muomxoai@gmail.com
04/05/2017 VNCK – 0318380 300,000.00 IBVCB.0405171008051003.Tang Thit
04/05/2017 VNCK – 0316736 200,000.00 IBVCB.0405170449523003.Nguyen Tu Anh ko co ko co
04/05/2017 VNCK – 0310849 1,000,000.00 IBVCB.0405170729865001.Chau Nguyen Kieu Anh Hs lop 7 tr21 MAGNITOGORSK LB NGA Ung ho chuong trinh CCT
04/05/2017 VNCK – 0306214 1,000,000.00 IBVCB.0405170961379003.Hoang Thi Viet Ha CK ung ho TANG THIT CHO HS
04/05/2017 VNCK – 0303816 135,555.00 IBVCB.0405170966859001.Hai r1kaki Nguyen Goodluck to all of u
04/05/2017 VNCK – 0292894 50,000.00 IBVCB.0405170156167002.Bui Hai Nguyen Anh D9/C4 Xuan Dinh Bac Tu Liem Ha Noi Com co thit
04/05/2017 VNCK – 0292356 1,000,000.00 IBVCB.0405170706697002.TANG THIT
04/05/2017 VNCK – 0281718 100,000.00 IBVCB.0405170079115002.Ung ho com co thit Ung ho com co thit Ung ho com co thit
04/05/2017 VNCK – 0280113 500,000.00 IBVCB.0405170819389002.chi Giang Ha noi ung ho quy com co thit
04/05/2017 VNCK – 0273603 500,000.00 IBVCB.0405170273799003.Nguyen thi hai yen – cadi phunghia TANG THIT
04/05/2017 VNCK – 0273307 1,000,000.00 IBVCB.0405170864279002.Nguyen thi hai yen – Cadi phunghia Ung ho quy
04/05/2017 VNCK – 0264346 500,000.00 IBVCB.0405170263185002.Le Hanh Minh, Le Thiet Quan Nguyen Thi Dinh, Ha Noi ung ho cac ban ngheo vung cao
04/05/2017 VNCK – 0259324 300,000.00 IBVCB.0405170439402003.Trang_Thom Thach That, Ha Noi Ung ho cac em be
04/05/2017 VNCK – 0259300 500,000.00 IBVCB.0405170405394002.Co Kieu Lan Mua thit cho cac chau Mua thit heo
04/05/2017 VNCK – 0255693 500,000.00 IBVCB.0405170098792004.Han An Nguyen Trung Ngan Com co thit
04/05/2017 VNCK – 0253930 300,000.00 IBVCB.0405170630044001.Nga Hanoi T5/17
04/05/2017 VNCK – 0253777 600,000.00 IBVCB.0405170109492001.PHI THI BIEN Xom Don, Xa Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
04/05/2017 VNCK – 0243186 1,000,000.00 IBVCB.0405170836048002.Nguyen Duc Nghia Ngoc Ha – Ba Dinh – Ha Noi Cac hoc tro ngheo cham ngoan
04/05/2017 VNCK – 0240682 200,000.00 IBVCB.0405170048082001.Nguyen Bich Thuy Tang thit cho HS
04/05/2017 VNCK – 0237490 500,000.00 IBVCB.0405170410258003.BL Ha Noi Ung ho chuong trinh Com co thit
04/05/2017 VNCK – 0226793 200,000.00 IBVCB.0305170366026001.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 VNCK – 0225180 500,000.00 IBVCB.0305170284154001.Tang thit cho hs
04/05/2017 VNCK – 0223922 1,000,000.00 IBVCB.0305170554938001.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 MBVP – 0714251 300,000.00 MBVCB1869367.chuyen tien toi quy com co thit tre vung cao.CT tu 0011004240790 TRAN THi TUYET MAi toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
04/05/2017 MBVP – 0713494 100,000.00 MBVCB.1868488.ung ho thit lon tre vung cao.CT tu nguyen huyen toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
04/05/2017 MBVP – 0713246 300,000.00 MBVCB1868244.gui thit vung cao.CT tu 0011004255513 PHAM THi MiNH HOAi toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
04/05/2017 MBVP – 0700826 300,000.00 MBVCB.1853521.TANG THiT CHO HS.CT tu Be Tran Ngoc Minh Chau toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
04/05/2017 QF07 – 0000029 1,000,000.00 DAM KIEU ANH . TANG THIT CHO HS GD TIEN MAT
04/05/2017 J633 – 0030089 1,000,000.00 Sender:01202002.DD:040517.SHGD:10002188.BO:DINH TRUNG THANH.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 J633 – 0023527 2,000,000.00 Sender:79310001.DD:040517.SHGD:10009804.BO:NGUYEN THI THANH THUY.TANG LON
04/05/2017 J633 – 0019363 3,000,000.00 Sender:01309001.DD:040517.SHGD:10005042.BO:CHU ANH THI.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 J633 – 0018165 500,000.00 Sender:01309001.DD:040517.SHGD:10004714.BO:NGUYEN THI CHINH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
04/05/2017 J633 – 0016434 500,000.00 Sender:01309001.DD:040517.SHGD:10004706.BO:NGUYEN THI CHINH.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 J633 – 0007415 500,000.00 Sender:01309001.DD:040517.SHGD:10000843.BO:VU HOANG LONG.TANG THIT CHO HS
04/05/2017 J633 – 0006685 3,000,000.00 Sender:79310001.DD:040517.SHGD:10003598.BO:NGUYEN KIM THUAN.TANG THIT CHO HOC SINH
04/05/2017 J633 – 0004529 500,000.00 Sender:01309001.DD:040517.SHGD:10000727.BO:LE THI QUYNH HUONG.UNG HO QUY COM CO THIT
04/05/2017 9285 – 0000058 1,000,000.00 DINH HONG ANH;TANG THIT CHO HOC SINH;
04/05/2017 8315 – 0386638 200,000.00 FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
04/05/2017 7B42 – 0000116 10,000,000.00 trinh thanh hai; ct cp trang trai tomita VN ung ho CCT ” tang thit” GD TIEN MAT
04/05/2017 7B42 – 0000114 3,000,000.00 trinh thanh hai ; doi bong DRETFC ung ho quy TNVC. GD TIEN MAT
04/05/2017 7B42 – 0000112 1,000,000.00 TRINH THANH HAI;nguyen bich ngoc germany ung ho cct; GD TIEN MAT
04/05/2017 Y013 – 0000177 1,000,000.00 NGUYEN THI LE HANG UNG HO TRO NGHEO – THIT LON GD TIEN MAT
04/05/2017 ZZ61 – 0010187 300,000.00 Sender:79307006.DD:040517.SHGD:10016041.BO:DO THANH TIEN.IBUNG HO QUY
04/05/2017 ZZ61 – 0007284 10,000,000.00 Sender:01314001.DD:040517.SHGD:10000669.BO:HA TRONG HUY.HA TRONG HUY CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
03/05/2017 ZZ61 – 0015894 200,000.00 Sender:01201001.DD:030517.SHGD:10016929.BO:DAU THU HIEN.CK TU 711A15987554 106 DAU THU HIE N. ND: TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0014157 200,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10022766.BO:DANG THI HOAI LINH.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0013405 300,000.00 Sender:01348002.DD:030517.SHGD:10002958.BO:NGUYEN THI HA NHUNG.TANG THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0011711 300,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10002441.BO:TRAN VIET CUONG.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0011654 200,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10002382.BO:PHAM HONG NHUNG.TANG THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0011623 200,000.00 Sender:79314001.DD:030517.SHGD:10003147.BO:VU DUC THUY.VU DUC THUY CHUYEN TIEN TOI QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
03/05/2017 ZZ61 – 0011125 300,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10002031.BO:NGUYEN THI VIET HA.TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 ZZ61 – 0011071 200,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10001880.BO:TRUONG DUC KIEN.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0010673 500,000.00 Sender:79307006.DD:030517.SHGD:10011572.BO:NGUYEN HUU HOA.IBTANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 ZZ61 – 0010558 1,000,000.00 Sender:79307006.DD:030517.SHGD:10014484.BO:NGUYEN TUAN HUNG. TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 ZZ61 – 0009939 500,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10001639.BO:HOANG ANH DUC.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0009937 500,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10001633.BO:DINH VAN NGOC.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0009817 100,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10001626.BO:NGUYEN THI MINH THU.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0009795 300,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10001622.BO:NGUYEN VAN THAO.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0009792 200,000.00 Sender:01314001.DD:030517.SHGD:10001615.BO:MAI HUONG GIANG.TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 ZZ61 – 0009694 200,000.00 Sender:79307006.DD:030517.SHGD:10011026.BO:TA THI NGOC HAO.IBTANG THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0009278 1,000,000.00 Sender:01320001.DD:030517.SHGD:10000274.BO:VU HOANG TRAM ANH.GIB TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0009097 5,000,000.00 Sender:79307001.DD:030517.SHGD:10002794.BO:PHAN NGUYEN HUU PHUONG.IBSCUE FUND TANG THIT CH O HS
03/05/2017 ZZ61 – 0008759 5,000,000.00 Sender:79307006.DD:030517.SHGD:10012122.BO:DANG QUOC TOAN.IBTANG LON CHO TRUONG VUNG CAO
03/05/2017 ZZ61 – 0008698 300,000.00 Sender:79314001.DD:030517.SHGD:10001881.BO:LAI THANH HUNG.LAI THANH HUNG HA NAM UNG HO TRO VUNG CAO
03/05/2017 ZZ61 – 0008168 1,000,000.00 Sender:01307001.DD:030517.SHGD:10006156.BO:NGUYEN KIM HUY.IBTANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0007730 5,000,000.00 Sender:79307001.DD:030517.SHGD:10000836.BO:DAO DINH BINH.IBTANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0007664 200,000.00 Sender:01201001.DD:030517.SHGD:10008486.BO:PHAM THI TRA.TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 ZZ61 – 0007087 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10008805.BO:NGUYEN TUAN ANH.TUANANH NG UHTX T4. UNG HO QUY
03/05/2017 ZZ61 – 0007086 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10007835.BO:HO THI THANH TRA.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0006602 500,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10011368.BO:NGUYEN MINH HONG NGOC.NGOC CHAU UNG HO TIEN MUA THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0006601 500,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10011036.BO:NGUYEN THI THANH TU.TANG THIT CHO HS.
03/05/2017 ZZ61 – 0006599 500,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10009212.BO:TONG VIET ANH.TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 ZZ61 – 0006534 500,000.00 Sender:79303001.DD:030517.SHGD:10005930.BO:NGUYEN THUY HA.TANG THIT CHO HS NGHEO
03/05/2017 ZZ61 – 0006120 300,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10007050.BO:NGO QUANG TRUNG.TANG THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0005464 800,000.00 Sender:01348002.DD:030517.SHGD:10000860.BO:MS BUI LE PHUONG LINH.BUI LINH TANG THIT CHO HS VUNG CAO
03/05/2017 ZZ61 – 0005463 100,000.00 Sender:01348002.DD:030517.SHGD:10000852.BO:MS MAI THANH THUY.UNG HO CT COM CO THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0005462 500,000.00 Sender:01348002.DD:030517.SHGD:10000850.BO:MR NGUYEN THE DUNG.NGUYEN THE DUNG TANG THIT CH O HS
03/05/2017 ZZ61 – 0005053 500,000.00 Sender:01201001.DD:030517.SHGD:10005796.BO:VU THI THAO.CK TU 711AA5031784 122 VU THI THAO. ND: TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0004980 200,000.00 Sender:01201001.DD:030517.SHGD:10004103.BO:DAO ANH HIEN.CK TU 711A10841531 343 DAO ANH HIE N. ND: TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 ZZ61 – 0004979 200,000.00 Sender:01201001.DD:030517.SHGD:10004059.BO:DANG THI VAN.CK TU 711AC8410997 146 DANG THI VA N. ND: TANG THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0004970 300,000.00 Sender:01201001.DD:030517.SHGD:10003211.BO:PHAN NGOC THANG.CK TU 711A11088193 106 PHAN NGO C THANG. ND: TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0004966 500,000.00 Sender:01201001.DD:030517.SHGD:10003110.BO:NGUYEN MINH TRUNG.CK TU 711A06715206 106 NGUYEN MINH TRUNG. ND: TRUNG YEN COM CO THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0004663 1,000,000.00 Sender:79303008.DD:030517.SHGD:10002319.BO:LE QUOC VINH.TANG THIT
03/05/2017 ZZ61 – 0004315 1,000,000.00 Sender:79305001.DD:030517.SHGD:10000091.BO:DOAN QUOC VIET.NOI DUNG CHUYEN: TANG THIT CHO H S
03/05/2017 ZZ61 – 0003650 500,000.00 Sender:01360002.DD:030517.SHGD:10000303.BO:NGUYEN THI THUY CHUNG.TANG THIT BS ZIN VDUC
03/05/2017 ZZ61 – 0003513 500,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18845795.BO:NGUYEN KHANH HUNG.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0003498 5,000,000.00 Sender:79201001.DD:030517.SHGD:10000082.BO:NGUYEN XUAN CUONG.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0003440 2,000,000.00 Sender:01202001.DD:030517.SHGD:10001018.BO:TRAN THI TUYET.995217050303028 TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ61 – 0003438 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:030517.SHGD:10000959.BO:LE NHU HAI.995217050302083 TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ49 – 0008023 3,000,000.00 Sender:79305001.DD:030517.SHGD:10002775.BO:LE MINH MAN.NHH:NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMB ANK) CN BA DINH HA NOI , NOI DUNG CHUYEN: ROBBEY TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ49 – 0006786 1,000,000.00 Sender:79305001.DD:030517.SHGD:10000906.BO:PHAM HI DUC.NH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBA NK) HA NOI, NOI DUNG CHUYEN: TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ45 – 0010265 2,000,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10010064.BO:NGUYEN VAN THUY.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 ZZ01 – 0004827 600,000.00 Sender:79334001.DD:030517.SHGD:10000870.BO:NGUYEN THI LIEU 0410110.TANG THIT CHO HS (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH HA NOI
03/05/2017 Z056 – 0000055 12,000,000.00 TANG THIT VA LAM DUONG NUOC
03/05/2017 YP86 – 0007133 3,000,000.00 /Ref:PV005756395{//}/Ref:PV005756395{//}TANG THIT CHO HS D.Vi CHUYEN:-MS PHAN DANG KHANH Q UYNH-CONSUMER
03/05/2017 YP86 – 0006545 300,000.00 /Ref:P3057123042{//}/Ref:P3057123042{//}B/O:LE THU HA TANG THIT
03/05/2017 YP86 – 0006291 300,000.00 /Ref:P575806{//}/Ref:P575806{//}Ung ho quy com co thit D.Vi CHUYEN:DANG THU LAN
03/05/2017 YP86 – 0006234 300,000.00 /Ref:P575412{//}/Ref:P575412{//}ung ho D.Vi CHUYEN:LE THUY LINH
03/05/2017 YP86 – 0006195 5,000,000.00 /Ref:P575218{//}/Ref:P575218{//}Tang Thit cho HS D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET AN
03/05/2017 YA89 – 0005739 300,000.00 IBPS/SE:01201001.DD:030517.SH:10007465.BO:PHAM HONG TRANG.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 VNCK – 0208913 300,000.00 IBVCB.0305170674742001.Thuc Dang ung ho CCT T5/2017
03/05/2017 VNCK – 0207229 5,500,000.00 IBVCB.0305170105190001.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 VNCK – 0205341 500,000.00 IBVCB.0305170791360002.Anh Dang 126 NTMK, Q3, TP. HCM Tang thit
03/05/2017 VNCK – 0204898 200,000.00 IBVCB.0305170108100001.Ung ho Quy CCT
03/05/2017 VNCK – 0204845 200,000.00 IBVCB.0305170972668002.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 5/2017
03/05/2017 VNCK – 0199958 3,402,000.00 IBVCB.0305170649743002.facebook VAN ANH goi tu nuoc Uc
03/05/2017 VNCK – 0199244 300,000.00 IBVCB.0305170060155004.Vo Thi Tuyet Lan Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
03/05/2017 VNCK – 0198698 1,000,000.00 IBVCB.0305170094407001.Cuonguk ung ho
03/05/2017 VNCK – 0186656 200,000.00 IBVCB.0305170195111001.vu thi thu hang vietcombank thu duc, tp. hcm ung ho hoc tro ngheo
03/05/2017 VNCK – 0178662 500,000.00 IBVCB.0305170169485001.Dung Tri Tang Thit Tang Thit
03/05/2017 VNCK – 0174371 1,000,000.00 IBVCB.0305170054411001.Mua thit cho cac chau vung cao
03/05/2017 VNCK – 0171281 5,000,000.00 IBVCB.0305170516903003.Chi Van Phu Nhuan TANG THIT
03/05/2017 VNCK – 0169701 300,000.00 IBVCB.0305170591873001.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 VNCK – 0166005 500,000.00 IBVCB.0305170142045001.TANG THIT
03/05/2017 VNCK – 0159142 200,000.00 IBVCB.0305170163105001.Tang thit cho hoc sinh vung cao
03/05/2017 VNCK – 0158494 300,000.00 IBVCB.0305170673173001.tang thit
03/05/2017 VNCK – 0148691 500,000.00 IBVCB.0305170550871001.tang thit cho hoc sinh
03/05/2017 VNCK – 0143068 500,000.00 IBVCB.0305170132653001.Xin gop chut long cho cac chau no bung tren hanh trinh tim con chu.
03/05/2017 VNCK – 0142419 100,000.00 IBVCB.0305170818338003.ung ho chuong trinh com co thit tang lon cho truong vung cao
03/05/2017 VNCK – 0142232 1,000,000.00 IBVCB.0305170891590001.Tran Duc Chien 15 – 17 Ngoc Khanh Tang thit cho hoc sinh ngheo vung cao
03/05/2017 VNCK – 0137182 500,000.00 IBVCB.0305170381416001.TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 VNCK – 0136317 500,000.00 IBVCB.0305170731360001.Ung ho Quy
03/05/2017 VNCK – 0132119 500,000.00 IBVCB.0305170240076001.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 VNCK – 0127958 500,000.00 IBVCB.0305170657434002.Ung ho quy com co thit
03/05/2017 VNCK – 0127225 200,000.00 IBVCB.0305170005746001.Q-An Nghia Tan HN Tang thit cho hs
03/05/2017 VNCK – 0126993 200,000.00 IBVCB.0305170695858002.Anh Phan Vung Tau Ung ho
03/05/2017 VNCK – 0126667 500,000.00 IBVCB.0305170231148003.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 VNCK – 0124517 500,000.00 IBVCB.0305170675556001.Hanh HN TANG THIT
03/05/2017 VNCK – 0118330 1,000,000.00 IBVCB.0305170337890004.Ha Tuyet Ngoc Minh 158/63/5 NVC, HN tang thit cho hs
03/05/2017 VNCK – 0118059 1,000,000.00 IBVCB.0305170552598003.Ong ba Thang San 554/1/3 NVC, HN tang thit cho hs
03/05/2017 VNCK – 0116375 500,000.00 IBVCB.0305170090704001.TANG THIT
03/05/2017 VNCK – 0115986 200,000.00 IBVCB.0305170122284001.tang thit
03/05/2017 VNCK – 0113215 500,000.00 IBVCB.0305170814652001.TANG THIT
03/05/2017 VNCK – 0108400 100,000.00 IBVCB.0205170796778003.NDAK Ung ho CCT thang 4 2017
03/05/2017 VNCK – 0106784 300,000.00 IBVCB.0205170289770001.Tang thit
03/05/2017 VNCK – 0106319 500,000.00 IBVCB.0205170559006001.Tang thit cho hoc sinh
03/05/2017 JL90 – 0000027 1,000,000.00 NGUYEN HUY BACH;0903802340;TANG THIT CHO HS; GD TIEN MAT
03/05/2017 MBVP – 0635885 200,000.00 MBVCB1777872.chau Beo ung ho cac ban nho vung cao.CT tu 0931004171891 VU TiEN NAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
03/05/2017 MBVP – 0634409 500,000.00 MBVCB1776131.Hoang Bach – Hoang Kien UH T5-2017.CT tu 0011003951113 NGUYEN MiNH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
03/05/2017 MBVP – 0629650 2,000,000.00 MBVCB.1770566.TANG THiT CHO HOC SiNH.CT tu Son Pham toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
03/05/2017 MBVP – 0628875 100,000.00 MBVCB1769670.tang thit.CT tu 0011004056527 LE HUY THUC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
03/05/2017 0U36 – 0000240 1,000,000.00 NGUYEN TRUONG NHAN;NGUYEN THI HUYEN ANH TANG THIT CHO HOC SINH;
03/05/2017 L300 – 0000163 1,000,000.00 NGUYEN THI GIANG UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
03/05/2017 Z526 – 0000140 1,000,000.00 NGUYEN VINH QUANG;tang thit cho hoc sinh; GD TIEN MAT
03/05/2017 J633 – 0040073 500,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10022547.BO:DANG QUOC TRANG.TANG THIT CHO HOC SINH
0
3/05/2017 J633 – 0038193 1,500,000.00 Sender:01359001.DD:030517.SHGD:10002334.BO:MAI DINH THUONG.BCIN:FT1712313269:TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0038104 300,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10011667.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217050386447)UNG HO CCT THANG 5/2017 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
03/05/2017 J633 – 0037709 500,000.00 Sender:01204001.DD:030517.SHGD:10011846.BO:VU THI THANH THUY.VU THI THANH THUY CT. TANG TH IT CHO HOC SINH. (NHAN TAI CN BA DINH HA NOI)
03/05/2017 J633 – 0035750 500,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10021181.BO:BUI THI HUONG.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0033990 200,000.00 Sender:01309001.DD:030517.SHGD:10011706.BO:TRAN THUY HANG.2 CHI EM MINH THANH VA DIEU LINH TRUONG VINSCHOOL UNG HO CHUONGTRINH TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0031865 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10010178.BO:NGUYEN PHU KIEN.(CKRMNO: 033217050389605)TANG T HIT CAM ON COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
03/05/2017 J633 – 0030980 400,000.00 Sender:01309001.DD:030517.SHGD:10009303.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
03/05/2017 J633 – 0029586 300,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10018713.BO:DINH THI QUYNH LIEN.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0026714 500,000.00 Sender:01204001.DD:030517.SHGD:10006791.BO:DAO THI MOC HUONG.DAO THI MOC HUONG GUI TANG TH IT. NHAN TAI VCB BA DINH
03/05/2017 J633 – 0026536 500,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10008820.BO:CHU THI AI XUAN.(CKRMNO: 033217050389531)CHU TH I AI XUAN TANG THIT CHO HOC SINH VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
03/05/2017 J633 – 0025396 200,000.00 Sender:01309001.DD:030517.SHGD:10005027.BO:NGUYEN LE PHUONG KHANH.BANK TRANSFER
03/05/2017 J633 – 0023939 1,000,000.00 Sender:01309001.DD:030517.SHGD:10004696.BO:PHAM VIET TUNG.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0022452 2,000,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10007818.BO:PHAM VAN QUYEN.(CKRMNO: 033217050389478)UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
03/05/2017 J633 – 0021534 500,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10007592.BO:BUI THI THUY NGAN.(CKRMNO: 031217050386093)HOAN G NAM XUAN THUY HN TANG THIT CHO HS (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
03/05/2017 J633 – 0021011 1,000,000.00 Sender:79356001.DD:030517.SHGD:10000376.BO:BUI THI KIEU OANH.IB TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0020573 1,000,000.00 Sender:01359001.DD:030517.SHGD:10001172.BO:MISS NGUYEN THI THANH VAN.BCIN:FT1712310605:TAN G THIT CHO HOC SINH.
03/05/2017 J633 – 0020373 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10008177.BO:HA DANG SON.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0020356 1,000,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10009038.BO:NGUYEN NGOC HA.FACEBOOK HA NOBI TANG THIT TRE E M V UNG CAO
03/05/2017 J633 – 0019973 500,000.00 Sender:01309001.DD:030517.SHGD:10003595.BO:NGUYEN VAN LUONG.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0018928 1,000,000.00 Sender:01309001.DD:030517.SHGD:10003318.BO:NGUYEN THANH QUYNH.NGUYEN QUYNH BAN NGO BAO CHA U TANGTHIT CHO HOC SINH
03/05/2017 J633 – 0018812 200,000.00 Sender:01309001.DD:030517.SHGD:10003330.BO:NGUYEN THI KIM NGAN.TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 J633 – 0018442 500,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10010851.BO:NGUYEN THI THU OANH.TANG THIT HS VC
03/05/2017 J633 – 0018208 500,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10007138.BO:DANG NGOC PHUONG.DUC LAM DUC PHONG TANG THIT CH O CAC BAN HS NGHEO
03/05/2017 J633 – 0016083 300,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10008632.BO:TRAN THI THANH HA.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0015624 200,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10009606.BO:LE THI AN BINH.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0015616 200,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10010631.BO:PHAN MINH QUY.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0015557 200,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10007796.BO:NGUYEN DUC TRUONG.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0015491 200,000.00 Sender:79310001.DD:030517.SHGD:10007398.BO:PHAM XUAN HOA.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0015266 500,000.00 Sender:01604003.DD:030517.SHGD:10002952.BO:NGUYEN VIET XUAN.TANG THIT CHO HS CHARGEDETA ILS OUR
03/05/2017 J633 – 0011801 200,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10004220.BO:NGUYEN LE THUY.(CKRMNO: 110217043086523)UNG HO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
03/05/2017 J633 – 0011602 300,000.00 Sender:01202002.DD:030517.SHGD:10000443.BO:CTY CP CHUNG KHOAN FPT…61356243.._CHIHO_CT EZ TRANSFER: SOTK 100853 LE THI THU HONG LE THI THU HONG TANG THIT CHO HOC SINH VUNG CAO 058C100853 LE THI THU HONG QUY TRO NGHEO VUNG CAO 061100
03/05/2017 J633 – 0011592 500,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10004255.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217050188212)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
03/05/2017 J633 – 0009324 500,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18847049.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 J633 – 0006340 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:030517.SHGD:10003055.BO:NGUYEN MANH THANG.(CKRMNO: 021217050388824)UNG HO COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
03/05/2017 J633 – 0006133 200,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18845312.BO:DANG THI CHI.TANG THIT CHO HOC SINH
03/05/2017 J633 – 0005859 100,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18844307.BO:XUAN VAN TUNG.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0005717 200,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18845492.BO:DANG HONG THUY.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0005232 200,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18845442.BO:QUACH NGUYEN HA.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0005168 300,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18844311.BO:PHUNG ANH TUAN.TANG THIT
03/05/2017 J633 – 0004363 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:030517.SHGD:18844332.BO:NGUYEN LE MINH.TANG THIT CHO HS
03/05/2017 B247 – 0006256 200,000.00 /Ref:P575619{//}/Ref:P575619{//}tang thit D.Vi CHUYEN:DAO VIET PHUONG
03/05/2017 B247 – 0006246 200,000.00 /Ref:P575558{//}/Ref:P575558{//}TANG THIT CHO HS D.Vi CHUYEN:PHAM VAN BAC
03/05/2017 9588 – 0005175 500,000.00 IBPS/SE:01311001.DD:030517.SH:18845142.BO:TO HAI LONG.TANG THIT TRE EM VUNG CAO
03/05/2017 7B42 – 0000170 2,000,000.00 hoang phuong mai; tang thit cho HS GD TIEN MAT
03/05/2017 6A96 – 0000059 2,270,000.00 PHAN THI HOA BINH GOP QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
03/05/2017 4H69 – 0007102 500,000.00 /Ref:P576838{//}/Ref:P576838{//}Ton Khanh Tram 01222770019 ung ho quy tro ngheo vung cao D .Vi CHUYEN:PHAM KHAC QUI
03/05/2017 4H69 – 0006264 2,000,000.00 /Ref:P575575{//}/Ref:P575575{//}tang thit cho hoc sinh D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI PHUONG ANH
03/05/2017 4H69 – 0006248 200,000.00 /Ref:P575478{//}/Ref:P575478{//}TANG THIT CHO HS D.Vi CHUYEN:DO DUC ANH
03/05/2017 4H69 – 0006237 300,000.00 /Ref:P575405{//}/Ref:P575405{//}Tang thit cho HS D.Vi CHUYEN:HOANG THI NGOC QUYEN
03/05/2017 4593 – 0006290 1,000,000.00 /Ref:P575772{//}/Ref:P575772{//}tang thit cho hs D.Vi CHUYEN:TRAN THI VAN ANH
03/05/2017 4437 – 0006569 200,000.00 /Ref:P3057123055{//}/Ref:P3057123055{//}B/O:PHAM THUY ANH PHAM THUY ANH TANG THIT CHO HS
03/05/2017 4437 – 0006321 300,000.00 /Ref:P575935{//}/Ref:P575935{//}TANG THIT D.Vi CHUYEN:HOANG HUU SON
03/05/2017 1887 – 0000067 100,000.00 trinh thi chung – tang thit GD TIEN MAT
03/05/2017 0368 – 0005375 200,000.00 IBPS/SE:01201001.DD:030517.SH:10002957.BO:DAO VAN HIEP.CK TU 711A34985638-220-DAO VAN HIEP . ND: TANG THIT CHO HOC SINH
02/05/2017 MBVP – 0599576 200,000.00 MBVCB.1735475.tang thit hs.CT tu Anh Thang toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
02/05/2017 MBVP – 0587335 1,000,000.00 MBVCB1721236.AnhAnh tang thit cho HS .CT tu 0611001491323 BUi THi KiM DiNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
02/05/2017 MBVP – 0587623 500,000.00 MBVCB1721579.Tang thit cho HS.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MiNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
02/05/2017 MBVP – 0587765 1,000,000.00 MBVCB1721729.tang thit hs.CT tu 0011004273016 NGUYEN THi THU HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
02/05/2017 MBVP – 0591050 200,000.00 MBVCB.1725653.Tang thit cho HS.CT tu Anh Nguyen toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
02/05/2017 MBVP – 0596596 100,000.00 MBVCB1732021.TANG THiT.CT tu 0011003686800 LUU PHUONG MAi toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
02/05/2017 VNVT – 0899455 200,000.00 VCBVT.841675697800.CT tu 0451001901748.HOANG HONG PHUONG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170502233679051.VNVT20170502899455.Hoang Hong Phuong Tang thit HS
02/05/2017 VNCK – 0064676 200,000.00 IBVCB.0105170314573001.Nagar Bunty An Singapore Tang thit cho HS
02/05/2017 VNCK – 0064843 1,000,000.00 IBVCB.0105170759757001.Tang thit cho HS
02/05/2017 VNCK – 0065485 1,000,000.00 IBVCB.0105170140417001.Nguyen Phuong Thuy Ba Dinh, HN Ung ho Com co thit
02/05/2017 VNCK – 0066263 200,000.00 IBVCB.0105170805309001.VHN Ung ho quy com co thit
02/05/2017 VNCK – 0066444 200,000.00 IBVCB.0105170923453001.TANG THIT
02/05/2017 VNCK – 0066447 200,000.00 IBVCB.0105170537277001.Vu Nguyen Tuan Hai Quang Trung, Thai Nguyen Ung ho ct Com Co Thit
02/05/2017 VNCK – 0067289 500,000.00 IBVCB.0105170609937002.Ung ho quy mua thit cho tre vung cao
02/05/2017 VNCK – 0068559 200,000.00 IBVCB.0205170666227001.Tang thit cho hoc sinh
02/05/2017 VNCK – 0068930 100,000.00 IBVCB.0205170639531001.Trieu Bao Brussels Binh thuong
02/05/2017 VNCK – 0070169 500,000.00 IBVCB.0205170203899001.motbit Co Nhue, B Tu Liem, HN TANG THIT CHO HS
02/05/2017 VNCK – 0070187 1,000,000.00 IBVCB.0205170253139001.TAng thit cho hs
02/05/2017 VNCK – 0071680 100,000.00 IBVCB.0205170655087001.TANG THIT CHO HS
02/05/2017 VNCK – 0071862 2,000,000.00 IBVCB.0205170421927001.Giang Linh Tan Binh tang thit
02/05/2017 VNCK – 0074103 300,000.00 IBVCB.0205170805795002.TANG THIT CHO HS
02/05/2017 VNCK – 0074722 200,000.00 IBVCB.0205170630719001.Tang thit cho HS
02/05/2017 VNCK – 0082714 300,000.00 IBVCB.0205170686064001.TANG THIT CHO HS
02/05/2017 VNCK – 0085349 300,000.00 IBVCB.0205170587952002.Ta Huong 519KimMa ung ho hang thang
02/05/2017 VNCK – 0086931 500,000.00 IBVCB.0205170513560001.Tang thit cho HS
02/05/2017 VNCK – 0088645 500,000.00 IBVCB.0205170373062002.ung ho
02/05/2017 VNCK – 0089330 25,000.00 IBVCB.0205170821794001.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
02/05/2017 VNMB – 0801200 200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170502801200. Tang thit cho Hoc sing
02/05/2017 VNMB – 0798850 200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170501798850. Tang Thit
02/05/2017 VNCK – 0102608 200,000.00 IBVCB.0205170170928001.Tang thit cho hoc sinh
02/05/2017 VNCK – 0099261 300,000.00 IBVCB.0205170726660001.Ung ho mua lon sach cho cac em nho
02/05/2017 VNCK – 0098922 200,000.00 IBVCB.0205170848872001.TANG THIT CHO HS
02/05/2017 VNCK – 0097264 100,000.00 IBVCB.0205170319144001.Tang thit cho hs
02/05/2017 VNCK – 0095821 200,000.00 IBVCB.0205170400576003.ung ho
02/05/2017 VNCK – 0093051 200,000.00 IBVCB.0205170895238001.Phuong Ha Noi Tang thit cho hs Tuan Giao va Bat Xat
02/05/2017 VNCK – 0092945 1,000,000.00 IBVCB.0205170164726001.TANG THIT
02/05/2017 VNCK – 0092581 50,000.00 IBVCB.0205170314370001.TANG THIT CHO HS
02/05/2017 VNCK – 0092036 1,000,000.00 IBVCB.0205170231554001.Tang thit lon cho HS
01/05/2017 VNAF – 0003941 300,000.00 IBAFT.2302170740347001.hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho dinh ky CCT
01/05/2017 VNCK – 0033086 1,000,000.00 IBVCB.3004170365477001.Nguyen Cuong Tphcm Tang thit lon
01/05/2017 VNCK – 0033580 100,000.00 IBVCB.3004170271065001.Thao Nguyen Ha Noi Tang Thit cho tre em vung cao
01/05/2017 VNCK – 0035142 200,000.00 IBVCB.3004170625065001.Quy com co thit Ha Noi Ung ho cac du an cho tre vung cao
01/05/2017 VNCK – 0035144 400,000.00 IBVCB.3004171009841004.Nguyen Thien Thanh 309A Chung cu Thanh Binh, Bien Hoa, Dong Nai Tu Thien
01/05/2017 VNCK – 0040000 500,000.00 IBVCB.0105170557575001.ung ho com co thit cho hoc sinh vung cao
01/05/2017 VNCK – 0040894 500,000.00 IBVCB.0105170921307001.Ung ho cho Com co thit
01/05/2017 VNCK – 0041163 200,000.00 IBVCB.0105170826063001.Thit lon
01/05/2017 VNCK – 0052641 100,000.00 IBVCB.0105170830369010.Hoang Quoc Thinh 488 Bach Mai – Hn Cac hoan canh kho khan thang 5-2017
01/05/2017 VNCK – 0056017 200,000.00 IBVCB.0105170947495002.TANG THIT CHO HS
01/05/2017 VNCK – 0058385 500,000.00 IBVCB.0105170251363001.nguyen duc phuong 414 nha A2 cc HL-KB thanh pho bac ninh ung ho thit cho tre em
01/05/2017 VNCK – 0059027 1,000,000.00 IBVCB.0105170373295001.Ngo kieu anh Dien Ky, Dien Chau, Nghe An Cha me mat vi can benh the ky,HIV/AIDS
01/05/2017 VNCK – 0061356 500,000.00 IBVCB.0105170193685001.TANG THIT
01/05/2017 VNMB – 0798774 200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170501798774. Gop tien mua Heo cho cac chau vung cao
01/05/2017 VNVT – 0883079 2,000,000.00 VCBVT.84989658636.CT tu 0011002152624.PHAM THI THANH HOA sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170501233440248.VNVT20170501883079.TANG THIT CHO HS
01/05/2017 MBVP – 0567074 500,000.00 MBVCB.1697463.Tang Thit cho Hs ngheo vung cao.CT tu Hang Nguyen toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
01/05/2017 MBVP – 0568504 300,000.00 MBVCB1699233.TANG THiT.CT tu 0451000271584 NGUYEN PHUONG ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
01/05/2017 MBVP – 0570533 200,000.00 MBVCB1701539.Ung ho CT Com co thit cho cac be vung cao.CT tu 0011004287316 NGUYEN ViET NGA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
01/05/2017 MBVP – 0571361 1,000,000.00 MBVCB1702539.TANG THiT CHO HOC SiNH.CT tu 0011004199166 LE THi PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
01/05/2017 MBVP – 0572837 500,000.00 MBVCB.1704266.TANG THiT CHO HS.CT tu Mai Huong Quynh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
01/05/2017 200,000.00 MBVCB.1706099.Ung ho Quy Tro ngheo vung cao – thang 5/2017.CT tu Xin duoc giau ten toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
01/05/2017 MBVP – 0580878 300,000.00 MBVCB1713597.tang thit cho hoc sinh.CT tu 0301000311177 TRAN THi THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
01/05/2017 MBVP – 0581948 200,000.00 MBVCB1714815.Tang thit cho hoc sinh vung cao.CT tu 0011003684871 NGUYEN NGOC TRAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
01/05/2017 MBVP – 0583951 200,000.00 MBVCB1717188.tang thit cho hs.CT tu 0071001042063 LE BA TAi toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
01/05/2017 VNCK – 0032244 1,000,000.00 IBVCB.3004170179321001.khong khong Thit lon cho tre em vung cao
01/05/2017 VNCK – 0032122 200,000.00 IBVCB.3004170038577001.L.B.T nho Quy chuyen toi tre em can ung ho
30/04/2017 VNVT – 0877445 2,000,000.00 VCBVT.841664229999.CT tu 0021002000606.VUONG THUY QUYNH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170430214396805.VNVT20170430877445.Vuong thuy an
30/04/2017 VNVT – 0875026 200,000.00 VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170430214156967.VNVT20170430875026.A
30/04/2017 VNVT – 0873757 200,000.00 VCBVT.84977244436.CT tu 0351000778621.NGUYEN THI PHUONG DUNG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170430233279692.VNVT20170430873757.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNVT – 0871359 200,000.00 VCBVT.841665175549.CT tu 0021001627810.NGUYEN QUYNH OANH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170430213823062.VNVT20170430871359.N Q OANH TANG LON CHO VUNG CAO
30/04/2017 VNVT – 0870779 500,000.00 VCBVT.84972868485.CT tu 0011003159861.NGUYEN THUY ANH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170430213764506.VNVT20170430870779.Tang thit
30/04/2017 VNVT – 0867076 500,000.00 VCBVT.84975381581.CT tu 0011002422186.TRUONG THU TRANG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170429213330377.VNVT20170429867076.tang thit hoc tro vung cao
30/04/2017 VNMB – 0793740 1,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170430793740. tang thit cho hs
30/04/2017 VNMB – 0793393 300,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170429793393. tang thit
30/04/2017 VNMB – 0793353 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170429793353. Em The Phong tang thit
30/04/2017 VNMB – 0793127 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20170429793127. E Long ung ho comcothit
30/04/2017 VNCK – 0999431 500,000.00 IBVCB.3004170121970001.Le xuan duc Hoang anh an tien, nha be, HCM Gop heo cho e vung cao
30/04/2017 VNCK – 0999255 500,000.00 IBVCB.2904170875346001.Tang thit cho tro vung cao
30/04/2017 VNCK – 0999069 200,000.00 IBVCB.2904170760762001.Tang thit
30/04/2017 VNCK – 0998628 300,000.00 IBVCB.2904170196334001.Ha Nguyen Thi Thu ung ho quy tro ngheo vung cao
30/04/2017 VNCK – 0998213 500,000.00 IBVCB.2904170101774001.Khang Thu Hoan Kiem, Ha Noi TANG THIT
30/04/2017 VNCK – 0997713 500,000.00 IBVCB.2904170573978002.UNG HO COM CO THIT
30/04/2017 VNCK – 0997611 200,000.00 IBVCB.2904170638850003.Tang thit cho hs vung cao Tay Bac
30/04/2017 VNCK – 0997301 1,000,000.00 IBVCB.2904170994482001.Hoa Hien Hoa – facebook ung ho
30/04/2017 VNCK – 0997242 300,000.00 IBVCB.2904170882338001.Tang thit – Dustin gui tang cac anh chi
30/04/2017 VNCK – 0996868 500,000.00 IBVCB.2904170509590002.Ho tro vung cao
30/04/2017 VNCK – 0996418 250,000.00 IBVCB.2904170039854001.Tang thit cho hs ngheo vung cao
30/04/2017 VNCK – 0996329 1,000,000.00 IBVCB.2904171035334001.BTSD: tang thit cho hs
30/04/2017 VNCK – 0996191 300,000.00 IBVCB.2904170002162001.TANG THIT
30/04/2017 VNCK – 0996007 500,000.00 IBVCB.2904170808722001.Nguyen Quang Nghia TpHCM Ung ho chuyen lon len vung cao
30/04/2017 VNCK – 0995669 200,000.00 IBVCB.2904170151834001.TANG THIT
30/04/2017 VNCK – 0995564 1,000,000.00 IBVCB.2904170505426001.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0995516 1,000,000.00 IBVCB.2904170682818001.Ung ho quy
30/04/2017 VNCK – 0995430 500,000.00 IBVCB.2904170643870001.Tang thit cho hs
30/04/2017 VNCK – 0995391 500,000.00 IBVCB.2904170084854001.COM THIT
30/04/2017 VNCK – 0995185 500,000.00 IBVCB.2904170429718001.Ung ho TANG THIT CHO HOC SINH
30/04/2017 VNCK – 0995019 100,000.00 IBVCB.2904170900902002.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0029806 200,000.00 IBVCB.3004170803875001.TANG THIT CHO HOC SINH
30/04/2017 VNCK – 0029515 500,000.00 IBVCB.3004171010643002.Tang thit cho hoc sinh
30/04/2017 VNCK – 0028137 200,000.00 IBVCB.3004170304355001.Cao Khac Ba Nha Be – TP HCm Tang thit cho hoc sinh vung cao – Cam on Chu Tuan
30/04/2017 VNCK – 0024877 1,000,000.00 IBVCB.3004170047923002.TANG THIT CHO HS VUNG CAO_ LE HUY VIET
30/04/2017 VNCK – 0023763 500,000.00 IBVCB.3004170844587001.Chau Huyen Chau-Dong Phong Tran Duy Hung Tang thit cho tre vung cao
30/04/2017 VNCK – 0023338 200,000.00 IBVCB.3004170126723001.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
30/04/2017 VNCK – 0021196 1,000,000.00 IBVCB.3004171002277001.
30/04/2017 VNCK – 0019363 500,000.00 IBVCB.3004170435657001.TANG THIT
30/04/2017 VNCK – 0018959 500,000.00 IBVCB.3004170371657001.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0018501 200,000.00 IBVCB.3004171034133001.Nguyen Phuong Thao Ha Noi Tang thit cho HS
30/04/2017 VNCK – 0017636 200,000.00 IBVCB.3004171002777002.Tang thit
30/04/2017 VNCK – 0016309 1,000,000.00 IBVCB.3004170994577002.Tang thit lon cho tre vung cao
30/04/2017 VNCK – 0016155 1,000,000.00 IBVCB.3004170403489003.Na Bach Q7, TP HCM Gop cung CCT xay truong hoc vung cao
30/04/2017 VNCK – 0015704 200,000.00 IBVCB.3004170267379001.TANG THIT CHO HOC SINH
30/04/2017 VNCK – 0014998 1,000,000.00 IBVCB.3004170448891001.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0014301 1,000,000.00 IBVCB.3004170114503001.Nguyen Bich Thu Tang thit cho HS
30/04/2017 VNCK – 0013991 500,000.00 IBVCB.3004170779235001.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0013537 1,000,000.00 IBVCB.3004170407079001.TANG THIT CHO HOC SINH VUNG CAO
30/04/2017 VNCK – 0011863 1,150,000.00 IBVCB.3004170284647001.Gia dinh Kem Na gop 50$
30/04/2017 VNCK – 0011402 200,000.00 IBVCB.3004170388391001.Ung ho Chu Tuan Du an com co thit
30/04/2017 VNCK – 0009567 300,000.00 IBVCB.3004170491579001.QuangNa ung ho cac em an com co thit
30/04/2017 VNCK – 0008855 500,000.00 IBVCB.3004170490735001.Chuyen tang thit lon vung cao
30/04/2017 VNCK – 0008852 100,000.00 IBVCB.3004170097447001.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0008623 500,000.00 IBVCB.3004170194959001.tang thit cho hs
30/04/2017 VNCK – 0008580 300,000.00 IBVCB.3004170277735001.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0008413 66,000.00 IBVCB.3004170946556009.nguyen dinh toan 11 mac thien tich p11, Q5 ung ho quy
30/04/2017 VNCK – 0007685 500,000.00 IBVCB.3004170895200002.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0007663 500,000.00 IBVCB.3004170505368001.TANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0007072 1,000,000.00 IBVCB.3004170143748001.TANG THIT
30/04/2017 VNCK – 0006519 3,000,000.00 IBVCB.3004170867844001.TANG THIT
30/04/2017 VNCK – 0005898 200,000.00 IBVCB.3004170330424002.Them thit cho bat com Them thit cho bat com
30/04/2017 VNCK – 0005848 500,000.00 IBVCB.3004170489936001.
30/04/2017 VNCK – 0005442 500,000.00 IBVCB.3004170872412002.TANG THIT
30/04/2017 VNCK – 0003507 1,000,000.00 IBVCB.3004170032248001.Dinh viet loc Ha noi UHTX t3-t4/2017
30/04/2017 VNCK – 0002910 200,000.00 IBVCB.3004170336180001.Tang thit cho HS
30/04/2017 VNCK – 0002599 500,000.00 IBVCB.3004170141380001.Tang thi cho hs
30/04/2017 VNCK – 0002424 1,000,000.00 IBVCB.3004170576212001.Tang lon cho tro ngheo vung cao
30/04/2017 VNCK – 0001706 500,000.00 IBVCB.3004170038536001.Pham Hoa Tang thit vung cao
30/04/2017 VNCK – 0001565 200,000.00 IBVCB.3004170819400001.THANG THIT CHO HS
30/04/2017 VNCK – 0000093 200,000.00 IBVCB.3004171003190001.TANG THIT
30/04/2017 MBVP – 0564975 1,000,000.00 MBVCB1694873.tang thit.CT tu 0071000974840 LE ViET HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0563050 100,000.00 MBVCB1692617.TANG THiT.CT tu 0611000183956 PHUNG CONG THiNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0561530 500,000.00 MBVCB.1690809.Tang thit cho HS.CT tu Uyen Tran toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
30/04/2017 MBVP – 0560686 200,000.00 MBVCB1689842.TANG THiT CHO HS.CT tu 0491001815376 LE TRUNG KiEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0559917 1,000,000.00 MBVCB1688932.TANG THiT.CT tu 0011000561343 DANG NGOC THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0559039 1,000,000.00 MBVCB.1687897.Tang Thit.CT tu ten nguoi ung ho toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
30/04/2017 MBVP – 0558850 500,000.00 MBVCB1687687.tang thit.CT tu 0071002449313 TRUONG TUAN ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0557775 500,000.00 MBVCB1686452.ung ho thit lon cho cac be vung cao.CT tu 0041000935522 NGUYEN HAi NHUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0555080 500,000.00 MBVCB1683346.TANG THiT CHO HS.CT tu 0011003736010 LE ViET ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0553679 200,000.00 MBVCB.1681731.gia dinh hoan canh kho khan.CT tu linh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
30/04/2017 MBVP – 0553573 1,000,000.00 MBVCB1681621.TANG THiT CHO HOC SiNH.CT tu 0011002697151 TRAN DUC HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0553481 300,000.00 MBVCB1681498.tang thit cho hs.CT tu 0041000128327 NGUYEN TRUONG DUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0553406 5,000,000.00 MBVCB.1681377.tang thit.CT tu QAHCM toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
30/04/2017 MBVP – 0552638 300,000.00 MBVCB.1680548.Ung ho CT Com co thit.CT tu Ngo Vinh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
30/04/2017 MBVP – 0550106 500,000.00 MBVCB.1677501.Tang thit.CT tu Thai Minh Tri toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
30/04/2017 MBVP – 0547312 500,000.00 MBVCB1674161.tang thit.CT tu 0501000060794 CAO MiNH TUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0547130 200,000.00 MBVCB1674008.BVQA-TANG THiT CHO HS.CT tu 0931004178661 BUi VU QUYNH ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0547019 500,000.00 MBVCB1673867.ho tro CCT tang thit lon cho hs tay bac.CT tu 0451000333994 TRAN DAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0546653 200,000.00 MBVCB1673438.TANG THiT CHO HS.CT tu 0531000276611 VO THi THU HiEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0546085 600,000.00 MBVCB1672794.CBHHQN tang thit.CT tu 0011001109999 NGUYEN LE HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0545170 1,000,000.00 MBVCB1671737.TANG THiT VUNG CAO.3.CT tu 0011000234173 VU THi KHANH VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0544039 100,000.00 MBVCB1670470.Tang lon vung cao_Com co thit.CT tu 0351000777968 TRAN PHUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
30/04/2017 MBVP – 0540983 1,000,000.00 MBVCB.1666804.ung ho tro ngheo vung cao con kho khan.CT tu tiemthuydinh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).

Comments are closed.