Ai đến dc với nửa kia rồi thì chúc mừng

Ai đến dc với nửa kia rồi thì chúc mừng

Ai đến dc với nửa kia rồi thì chúc mừng. Còn ai đang dang dở hoặc yêu xa hoặc vì 1 lý do nào đó mà ko đến dc với nhau thì khóc đi rồi nín nghe !
Nhưng bằng mọi giá hãy bảo vệ tình yêu của mình tới khi nó về với mình nhé!

Comments are closed.