[22/02/2017]: Tự tuyên thệ đến năm 30 tuổi

[22/02/2017]: Tự tuyên thệ đến năm 30 tuổi

[22/02/2017]: Tự tuyên thệ đến năm 30 tuổi
“Tôi trang trọng tuyên thệ rằng:
1. Nỗ lực hết mình để phát triển bản thân: dùng được ít nhất 1 ngoại ngữ, học những gì bản thân còn phải học và thấy thiếu…
2. Làm hết sức mình trong bất kỳ công việc nào, lấy chữ “Tâm”, “Tín”, “Nhẫn”, “Kiên” làm kim chỉ nam.
3. Lời nói và hành động song song và thống nhất với nhau. Đã nói là làm, nếu không làm được ắt sẽ không nói.
4. Từ giờ đến hết 9/2019 sẽ không nói yêu ai.
5. Mục tiêu “xã hội” cao nhất là có một gia đình hạnh phúc. Bảo vệ và làm tất cả những gì để có được nó (trong giới hạn pháp luật và xã hội cho phép, không phải là bằng mọi “thủ đoạn”).
6…. (sẽ bổ sung tiếp)”

Comments are closed.