Thời học trò cắp sách đến trường thì chúng tôi ở đẩu ở đâu ấy

Thời học trò cắp sách đến trường thì chúng tôi ở đẩu ở đâu ấy

Thời học trò cắp sách đến trường thì chúng tôi ở đẩu ở đâu ấy. Không nói về khoảng cách địa lý, thì khoảng cách thời gian cũng đã vời vợi xa, khi một đã ra khỏi trường rồi thì người kia mới bắt đầu… tới trường. Thế đấy, mà nửa thế kỷ sau không sai, chúng tôi lại cùng nhau chung lối chung trường chung lớp và chung bàn. Không có mối tình chíchbông thời học trò thi vị ngồi chung xe hai bánh đèo nhau chỉ mong trường xa mãi và đường có thật nhiều…đèn xanh đèn đỏ và nhiều…ổ gà (?!?!). Bây giờ, ngồi có seat belt cài cột trên xe 4 bánh thì họctròbố họctròmẹ có muốn… hồi xuân tình tứ thì đã muộn lắm, hối hả sau ca làm việc cả hai còn kịp phóng xe tới trường đúng giờ đã là may. Cho dù cố gắng nhưng chúng tôi cũng chẳng may hơn, chì có một học kỳ ở trường Lone Star theo học ESL (English Second Language) chúng tôi đành bỏ ngang.(Họctròmẹ sau đó lai rai theo các lớp địa phương, còn tôi đành thua) Thế mà bây giò khi lãnh nhiệm vụ đưa đón các cháu đi học tôi lại còn có ý định làm họctròông nữa mới…trối già chứ. Có thể tôi sẽ trở lại Lone Star để theo học lớp Fine Arts trong niên khóa tới. Hy vọng đây không phải là tin thới tiết ở tuổi thất thập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *