Nhọng chê Kén

Nhọng chê Kén

Nhọng chê Kén
Nước giàu Mỹ Sing cũng có nhà nhỏ. Chỉ một số Vịt mới giàu đã miệt thị “ổ chuột hộp diêm” , mặc dù họ vừa từ đó thoát ra , như nhọng chê cái kén chật hẹp
–http://cafef.vn/nha-o-nguoi-viet-nho-nhat-25m2-nhung-o-my-t…

5 thoughts on “Nhọng chê Kén

  1. Nhà lớn là NHÀ ,nhà nhỏ là ổ chuột ,tui thấy 95% thằng ở nhà lớn là chuột , còn 99% thằng ở nhà nhỏ là thằng lao động chân chính .

  2. Lũ ếch bần hàn mới ngoi lên miệng giếng dám nói nhà ở của lao động chân chính là ổ chuột, lũ vô văn hoá

Comments are closed.

Comments are closed.