Già còn THAM

Già còn THAM

Già còn THAM
Đúng ra ông Nội phải hy sinh , tự buông tay chìm. Gần Chết mà còn tranh sống với cháu
Đàn ông cũng phải chọn con . Nó là tương lai rất dài , cha là tương lai còn lại……rất ngắn. Con là niềm tin hy vọng và kỳ vọng mà ta từng ….bất lực

2 thoughts on “Già còn THAM

  1. Việt nam có thằng già còn không chịu …buông ghế …nữa chứ ở đóa mà buông tay.. kaka

Comments are closed.

Comments are closed.