Gái: Mẹ ơi

Gái: Mẹ ơi

Gái: Mẹ ơi! Mẹ bế ton
Mẹ: Mẹ cho e ngủ đã con nhé, gái riệu của mẹ sang với Bà , tí nữa mẹ sang bế con nhé!
Con vòng tay ôm cổ mẹ, thơm 2 má,thơm chán mẹ rồi nói ” Mẹ ơi, ton yêu mẹ nhiều nắm”
Mẹ:
Hạnh phúc với Mẹ đơn giản chỉ cần vậy thôi!!!
#In_iu_26m❤

One thought on “Gái: Mẹ ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *