Các bạn nghĩ sao với câu ” không mày đố thầy dạy ai “

Các bạn nghĩ sao với câu ” không mày đố thầy dạy ai “

Các bạn nghĩ sao với câu ” không mày đố thầy dạy ai ” ?
Nếu tất cả chúng ta đều lựa chọn cách giáo dục con cái tại nhà và không cần lên tiếng phản đối gì cả.
Chỉ đơn giản chúng ta kg chấp nhận nền giáo dục này thì chúng ta tự giáo dục con mình theo cách mình muốn.

8 thoughts on “Các bạn nghĩ sao với câu ” không mày đố thầy dạy ai “

  1. Vấn đề là học ở nhà thì ko có khả năng sinh hoạt xã hội , ai rồi cũng phải bước vào xh

  2. Dong Nguyen vậy anh nghĩ e phải hiền lành với loại người này ?

  3. Đảngcộngsảnchưhầuviệtnam Trựcthuộc Đảngcộngsảnthiêntriềutrungquốc says:

    Nhưng xã hội đều bắt nguồn từ những cái nhỏ nhất như vầy bạn àh.

  4. Các anh chị có vướng về giao tiếp xã hội cho con thì phong trào hướng đạo sinh các anh chị Sài Gòn và Đà Nẵng đang làm rất tốt

Comments are closed.

Comments are closed.