Bởi thế cho nên tại sao Hoàng Khải nhất định phải kinh doanh mở chuỗi phở ” Ông Khải ” rồi cố gắng mang ra nước ngoài để chinh phục và giới thiệu cho Họ biết về văn hóa ẩm thực của Việt Nam Mình

Bởi thế cho nên tại sao Hoàng Khải nhất định phải kinh doanh mở chuỗi phở ” Ông Khải ” rồi cố gắng mang ra nước ngoài để chinh phục và giới thiệu cho Họ biết về văn hóa ẩm thực của Việt Nam Mình

Bởi thế cho nên tại sao Hoàng Khải nhất định phải kinh doanh mở chuỗi phở ” Ông Khải ” rồi cố gắng mang ra nước ngoài để chinh phục và giới thiệu cho Họ biết về văn hóa ẩm thực của Việt Nam Mình . Hoàng Khải mê lắm mê lắm đấy.

10 thoughts on “Bởi thế cho nên tại sao Hoàng Khải nhất định phải kinh doanh mở chuỗi phở ” Ông Khải ” rồi cố gắng mang ra nước ngoài để chinh phục và giới thiệu cho Họ biết về văn hóa ẩm thực của Việt Nam Mình

  1. Chất lượng thịt gà giờ cũng sa sút nhiều, những tấm biển “gà ta” không còn lừa được người ta nữa, nhưng rồi con người cũng dần dễ dãi mà cho qua. Những phở Bản (Tôn Đức Thắng), phở Lâm (Nam Ngư), phở Trâm (ngõ Yên Ninh) hay phở An (mới mở ở Phố Huế), phở gà Quán Thánh… đều có danh tiếng và ăn được nhưng chưa quán nào đạt đến mức tối thượng, khiến người ta “ăn một lần, nhớ một đời”… Hóng Phở Ông Khải đó Anh ah… chúc Anh Hoàng Khải sớm có thêm sản phẩm nhớ đời ❤

Comments are closed.

Comments are closed.