Bóc băng công bố cho toàn xã hội cũng là việc có ích cho quan trí và dân trí

Bóc băng công bố cho toàn xã hội cũng là việc có ích cho quan trí và dân trí

Bóc băng công bố cho toàn xã hội cũng là việc có ích cho quan trí và dân trí. Quan trí học cách đối thoại tử tế, không hầm hầm doạ nạt như lũ lưu manh, dân học cách đấu tranh kiên quyết nhưng nhân nghĩa. Nếu có nhà văn nhà báo nào đi hỏi lại những người trong cuộc để viết lại phóng sự như “Mười ngày rung chuyển thế giới” của Liên xô trước đây thì cũng là cách cho con cháu thấy cái khốn nạn và cái tử tế của thời chó chết hôm nay. ĐB Lưu Bình Nhưỡng có mặt trong buổi đối thoại chắc cũng thấy cái hay cái đáng suy nghĩ của cuộc đối thoại này nên muốn công bố cho QH nghe và nhận thức thêm các vấn đề bức xúc của dân. Nhưng cách đặt vấn đề giám sát, cho dù là thuật ngữ chuyên môn, cũng dễ bị hiểu lầm là QH đang tìm cách soi Chủ tịch Chung để bảo vệ Viettel. Vì bao năm nay không thấy QH thực hiện quyền này. Những cái xấu chất chồng tội ác và bất minh như Formosa thì không đòi giám sát, đánh trống bỏ dùi, những cái tốt như vụ đối thoại ở Đồng Tâm lại ra vẻ săm soi. Khi QH đã có chiều hướng ủng hộ chuyện tăng thuế xăng dầu vì lý do ma tịt là để dọn bãi rác môi trường của CP khoá trước xả ra và CP khoá này dây dưa không xử lý theo đúng lòng dân và cam kết – thì nhân dân giảm lòng tin vào các vị là lẽ đương nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *