Bây giờ nhìn lại thấy tiếc sao hồi xưa không có thêm 1 chút đỉnh kinh tế để cho con học thêm 1 số môn như tuồng

Bây giờ nhìn lại thấy tiếc sao hồi xưa không có thêm 1 chút đỉnh kinh tế để cho con học thêm 1 số môn như tuồng

Bây giờ nhìn lại thấy tiếc sao hồi xưa không có thêm 1 chút đỉnh kinh tế để cho con học thêm 1 số môn như tuồng, chèo , ca kịch , xẩm mà giờ mới thực sự cần.
Về sau Yến, Tiến có con mình chắc rằng sẽ chăm cho chúng nó từ hồi bé xíu và học thêm tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống.
Đúng là xây nhà phải xây từ móng.

8 thoughts on “Bây giờ nhìn lại thấy tiếc sao hồi xưa không có thêm 1 chút đỉnh kinh tế để cho con học thêm 1 số môn như tuồng

  1. Hahaahaha bà đó mà biết hết mấy thứ kia từ bé thì có khi sẽ càng hoang mang hông biết làm gì khi lớn lên đó chị :))) Càng giỏi càng cực.

    1. Nhưng bây giờ cưcj quá. Hôm qua đi học xong về dính mưa thế là tắc tiếng. Đêm qua phải truyền nước cho đỡ sốt và đỡ khan đó.

Comments are closed.

Comments are closed.