Ai muốn lọc bạn bè tương tác tốt thì để lại 1 chấm và chia sẻ bài viết

Ai muốn lọc bạn bè tương tác tốt thì để lại 1 chấm và chia sẻ bài viết

Ai muốn lọc bạn bè tương tác tốt thì để lại 1 chấm và chia sẻ bài viết. e chỉ cho bí quyết lọc bạn bè ko tương tác
Mình ib cho từng bạn nhé.
Ko lừa đảo nhé.
( Nhớ là phải cmt 1 chấm và chia sẻ bài viết thì e mới ib chỉ bí quyết)

27 thoughts on “Ai muốn lọc bạn bè tương tác tốt thì để lại 1 chấm và chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *